Blog

War on talent is maar relatief. Je kunt ook zeggen er zijn precies genoeg mensen

De vraag naar hoogopgeleide IT’ers gaat door het dak. Grote tekorten dreigen te ontstaan op de arbeidsmarkt. Het onderwijs schiet al jaren te kort. Bedrijven moeten alles uit de kast halen om talenten aan zich te binden. Salarissen bereiken het kookpunt. Zo maar een greep uit artikelen over loopbaan-perikelen in onze sector.

Maar wat nu als er precies genoeg IT’ers blijken te zijn en het de bedoeling is dat we het werk rooien met de professionals die er zijn? Die vraag stellen levert meewarige blikken op. Hoe moet dat dan met blockchain en PSD2? De financiële sector moet zich daarop voorbereiden. Daar zijn specialisten voor nodig en die zijn enorm schaars.

Vanuit economisch oogpunt wel ja. Maar als we het tempo van die heftige automatisering eens laten bepalen door de beschikbare mensen? Alles komt keurig af, het duurt alleen wat langer. We kunnen wat meer tijd nemen voor enorme reorganisaties in bijvoorbeeld de financiële sector en er echt goed over nadenken of we onze bankgeheimen met Jan en Alleman willen delen.

Signaal van universum?

Het zogenaamde tekort op de arbeidsmarkt voor IT’ers is misschien wel een signaal van het universum. We moeten kalmer aandoen. Stoppen met die zogenaamde ‘war on talent’ en specialisten delen. Er is beslist meer capaciteit dan we nu gebruiken.

Vreemd dat een sector die gegevens opslaat in clouds en draadloos internet aanlegt, moeite heeft dergelijke signalen van het universum te accepteren. Je kunt er geen businesscase opbouwen, zeggen ze dan.

Van bijkomen

Wedden van wel? De sector krijgt, net als heel veel andere branches, te maken met de grenzen van het universum. De aarde is dan wel niet plat, dat betekent nog niet dat je er niet ‘uit’ kunt vallen. Door alle technologische vooruitgang en moderne communicatiemiddelen is onze aardbol een stuk kleiner geworden. Daar moet de wereld even van bijkomen.

De snelheid mag er even uit. IT’ers moeten zich kunnen richten op kwaliteit, want het aantal fouten stapelt zich op. Dat lees ik ook iedere dag. Daar valt echt wel geld en nog veel meer mee te verdienen.